Course in prequalification and tender

Prequalification header

Learning is a Change in Behaviour

  • ContentPublic Sector Prequalification and PR course
  • LengthOne day
  • LocationVermundsgade 40A
  • CollaboratorsThe Danish Association of Architects, Lambrecht
  • Price8.000 dkkr. ex. vat per person
  • LanguageDanish or English
  • Number of participantsMaximum 6
  • Sign uphello@open-platform.dk
  • Date03/10/2023
  • Time9:00 - 16:00

Arkitekter og ingeniører har tendens til at bruge fagsprog uanset hvem de henvender sig til. Hvis du er den eneste der forstår din jargon, så udtryk dig på anden måde, så du får kunden, brugerne og samarbejdspartnerne med. Hvad betyder ord som "mikromobilitet" og "rum"? Også et betydningsfuldt ord som “bæredygtighed” bliver tømt for mening, når det bruges i flæng uden at relatere sig til mennesker og behov. Det gælder både i profil- og ansøgningsmateriale og i den generelle promovering af firmaerne. På vores kursus lærer du at oppe dit kommunikations game ved at blive opmærksom på hvem du taler til og ved at finde de smuthuller i dagens begrænsede platforme og udbud.

Architects and Engineers tend to use technical jargon no matter who they address. If what you are sharing makes sense to you, but others - the client, the user, the collaborator - find it strange, say it differently. What do terms like "space" and "micro mobility" mean? Also, a significant word like “sustainability” becomes meaningless when used over and over without relating to people and needs. This applies to both the company profile and the acquisition material as well as to the general promotion of a firm. This course teaches you to up your communications game by being aware of who you're talking to and by finding the significant loopholes in the limited platforms and procurement document of today.

Course instructor Jennifer is a skilled educator with more than ten years experience in teaching architects, engineers and contractors. Here in a workshop at The Association of Danish Landscape Architects in October 2020.

Photo-by-Nina-Trock-Jansen
Photo: Nina Trock Jansen