Better Project Competitions

Better-Compt-header

Make Project Competitions Great Again.

  • LocationEU
  • ProgramBooklet and online tool
  • ClientDanish Association of Architectural Firms
  • Year2019

Samfundsmæssigt virker det til, at hovedformålet med arkitektkonkurrencen er blevet glemt i jagten på mere effektivt byggeri, hvilket gør, at bygningens værdiskabende effekt syntes at blive glemt i tidens fokus på kortsigtede anlægsbudgetter og tidsplaner. De langsigtede mål og visioner er gledet i baggrunden.
OP ser arkitektkonkurrencen som et effektivt værktøj til at udvikle projekter af højeste arkitektoniske kvalitet, og som et vigtigt rum for eksperimenter der driver den kunstneriske og samfundsmæssige udviklingen fremad.

Igennem de sidste årtier er kravet til øget dokumentation i forbindelse med projektkonkurrencer steget voldsomt. Analysen
”Transaktionsomkostninger ved projektkonkurrencer” dokumenterer, at der spildes uanede mængder af tid og ressourcer på at indhente, behandle, udvikle, beregne, tegne og dokumentere informationer, som aldrig bliver brugt til noget. Konklusionen på rapporten var at: Samfundsmæssigt virker det til, at hovedformålet med projektkonkurrencen er blevet glemt i jagten på mere effektivt byggeri, anlægspris, billiggørende arbejdsprocesser og -materialer, hvilket gør, at bygningens værdiskabende effekt syntes at blive glemt i tidens fokus på kortsigtede anlægsbudgetter og tidsplaner. Den langsigtede værdiskabelse er gledet i baggrunden.

Arkitektvirksomhederne og bygherrerne bruger og mister store ressourcer på konkurrenceafholdelse og deltagelse. Dette er selvstændigt ved at udvikle sig til et problem for den arkitektoniske værdiskabelse, fordi virksomheder i stedet for at komme med de store visionære løsninger skal fokusere deres opgaveløsning på overflødig dokumentation. Det er derfor ønsket med kommissoriet at få udformet nogle klare principper for, hvordan projektkonkurrencer bør udvikles og formuleres, så konkurrencen som metode kan skabe langtidsholdbart og værdiskabende byggeri, med rimelig ressourceanvendelse for de involverede parter og til stor glæde for samfundet generelt. Arbejdet med kommissoriet bør ske sideløbende med, at man inddrager bygherrer og bygherrerådgivere i en følgegruppe, således at problemstillingen belyses fra alle sider. På den måde dannes der et forum for en bredere debat om arkitekturens værdiskabende effekt.
 
Formålet er at skabe et redskab, der i sidste ende vil understøtte den arkitektoniske værdiskabelse, hvilket skal konkretiseres i samarbejde med aktørerne i branchen. At skabe et redskab der kan reducere transaktionsomkostningerne jf. analysen ”Transaktionsomkostninger ved projektkonkurrencer” så projektkonkurrencerne bliver billigere at
gennemfører og langt mere værdiskabende end de er i dag.

Arbejdet skal udmunde sig i en ’redskab’ - en ramme for hvornår, hvordan og hvorfor projektkonkurrencen skal bruges. En ’redskab’, som både bygherrer og bygherrerådgivere kan støtte sig til, når de overvejer at bruge en projektkonkurrence.Der skal stilles skarpt på projektkonkurrencens særlige egenskaber - dens essens - for dermed at tydeliggøre hvilken værdi, den tilfører udviklingen af samfundet, og hvorfor det til stadighed giver mening at bruge tid og ressourcer på den, både som arkitekter og bygherrer. Kan projektkonkurrencen være med til at udvikle arkitektfaget og hvilken form skal den have fremadrettet for at kunne være værdiskabende - særligt på et samfundsmæssigt niveau.

Better-Compt-1